Zarząd Grupy


  Szef GR PCK Wejherowo:  Monika Sikora 

Z-ca Szefa GR PCK Wejherowo: Artur Ceynowa

Sekretarz GR PCK Wejherowo: Damian Tyszer 
e-mail: sekretarzgrm@gmail.com

Członek zarządu GR PCK Wejherowo: Grażyna Kuchta 

Członek Zarządu GR PCK Wejherowo: Aleksandra Patelczyk