medtura 2017


"Wielu małych ludzi w wielu małych miejscowościach, którzy czynią wiele małych rzeczy, mogą przemienić oblicze świata."

Zawody mają na celu rozpowszechnienie wśród społeczeństwa szlachetnej idei ratowania zdrowia i życia oraz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności ratowników wolontariuszy działających w ochotniczych jednostkach ratowniczych. A także budowanie współpracy pomiędzy jednostkami zawodowymi i ochotniczymi, jak i wzajemną integrację.