Nasze działania


Naszym głównym zadaniem jest zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i wsparcie jednostek ratunkowych i służb w razie klęsk i katastrof. W ramach działania naszej grupy organizujemy zabezpieczenia medyczne pokazy pierwszej pomocy oraz pokazy medyczne. 

Zabezpieczamy: 

  • Koncerty 
  • Imprezy firmowe
  • iventy
  • imprezy masowe 
  • gale 
  • imprezy sportowe 
  • itp 

    Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej